FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Myslenie - o/o

myslenie - otázky/odpovede

Čo je to myslenie?
Myslenie je významový proces (dianie, činnosť), ktorý spočíva v metamorfózach kognitívnych významových útvarov, najmä pojmov.
(pozri myslenie)