FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mundus intelligibilis

mundus intelligibilis = mundus inteligibilis

- inteligibilný svet - svet myšlienkový, nevnímateľný zmyslami, uchopiteľný iba myslením; svet ktorý je v protiklade k svetu javov, svetu zmyslov).

------------------------
mundus intelligibilis>