FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Múdros» (abélard, p.)

múdros» ( Abélard, P.)

- moľno dosiahnu» hlavne sústavným a častým kladením otázok ( L23;242).