FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Morálka (stoicizmus mladší)

morálka ( stoicizmus mladší)

- prírpava na službu bohu (293), ktorá spočíva v presnom zachovávaní božských právnych noriem a v náležitom správaní sa podľa nich. Morálka má človeku (293) pomáhať, aby sa vymanil z toho, čo je hmotné, a našiel cestu k tomu, čo je božské ( L23;129).