FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Monarchia stavovská

monarchia stavovská

- historická forma feudálnej monarchie, v ktorej sa niektoré stavy prostredníctvom stavovského snemu podieľali na zákonodarstve a správe. V Európe bola prevládajúcou štátnou formou v 13. stor. 17. stor. ( L715;680).