FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Monáda hmlistá (leibniz, g. w.)

monáda hmlistá ( Leibniz, G. W.)

- monáda (13), ktorá prejavuje schopnosť aktívne percipovať (preciťovať) a spájať pocity a vnemy. Hmlisté monády tvoria podstatu rastlinného
a (v rozvinutejšej podobe) živočíšneho sveta ( L623;70).