FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Moment

moment

- krátky časový interval, okamih; činiteľ, príčina.

Vo fyzike: súčin hodnoty fyzikálnej veličiny ( sily, plochy) a vzdialenosti od daného bodu alebo osi ( L163;584).