FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Molarita

molarita (lat.)

- v chémii: vyjadrenie koncentrácie počtom mólov (grammolekúl) danej zloľky v 1 l roztoku; molárna koncentrácia ( L163;583).