FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Modernizmus

modernizmus

- smery v umení z konca 19. stor. a zač. 20. stor.;

náuky o Sv. písme, o Božom zjavení atď z konca 19. stor. a zač. 20. stor., ktoré sa snažili prispôsobiť cirkevné učenie spolocenskému vývoju; odsúdené cirkvou (pozri: Pius X., Syllabus, encyklika Pascendi).

--------------
modernizmus>