FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Model vesmíru

model vesmíru

- formulácia teoretických záverov o štruktúre a vývoji vesmíru, ktoré uskutočňuje kozmológia a ktoré overuje najmä na základe pozorovaní a poznatkov mimogalaktickej astronómie.