FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Model - druhy/príklady

model - druhy/príklady

model abstraktný

model deskriptívny

model explanačný

model matematický

model systémovodynamický