FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Modalita (logika)

modalita ( logika)

- stupeň istoty určitého súdu; vlastnosť súdu, ktorý vypovedá o pravdivosti istého iného súdu; charakteristika súdu z hľadiska "sily" tvrdenia, ktoré sa v ňom vyslovuje: súd môže byť nevyhnutný, možný, náhodný, nemožný atď.