FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mocnina

mocnina

- výsledok umocňovania, t. j. súčin (aü) z n rovnakých činiteľov a, pričom a je ľubovoľné číslo (základ mocniny, mocnenec) a n je prirodzené číslo (exponent mocniny, mocniteľ) ( L159;265).