FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mobilita

mobilita (lat.)

- schopnosť hýbať sa, pohyblivosť; v peňažníctve: schopnosť disponovať finančnými prostriedkami.

-----------
mobilita>