FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Množina neostrá

množina neostrá

- fuzzy množina, rozmazaná množina - množina, pre ktorej indivíduum platí, že je prvkom určitého stupňa (na rozdiel od klasickej množiny, pre ktorú platí, že indivíduum buď je alebo nie je prvkom množiny) ( L715;480).