FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mníšstvo

mníšstvo

- osobný stav členov náboženských organizácií ( mníchov), ktorí žijú v kláštorných komunitách podľa predpisov samostatného kláštora alebo predpisov rehole združujúcej viacero kláštorov. Mnišstvo sa vyvinulo z pustovníctva a rozšírilo sa v kresťanstve, islame, budhizme a i.