FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mnestický

mnestický (gr.)

- pamä»ový.