FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mises, r. von

Mises, Richard Edler von (19. 4. 1883 Ľvov - 14. 7. 1953 Boston)

- nemecký matematik a mechanik; autor fundamentálnych diel v oblasti teórie pravdepodobnosti, aeromechaniky a aplikovanej mechaniky.