FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mimézis - názory na ňu

mimézis - názory na ňu

mimézis (Aristoteles)

mimézis (Platon)