FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mikrokozmos

mikrokozmos

- svet v malom, opak makrokozmu; svet malých útvarov, mierok, malých častíc, atómov a pod.

V mikrokozme sa podľa názorov mnohých filozofov odráža ako v zrkadle celý vesmír, makrokozmos.