FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Miesto sväté

miesto sväté

- lokalita, kde sa prejavila nadľudská moc a kde je možné očakávať jej ďalšie prejavy. Viera vo svätosť niektorých miest vzniká preto, že človek potrebuje nejako lokalizovať vysoké napätie "svätého" (od "sväto"). Myšlienka všadeprítomnosti božej potrebovala dlhý vývoj. Boh alebo bohovia boli pre človeka dávnej doby prítomní na niektorých miestach viac než na iných. Toto vyhradenie svátého miesta sa znáša so všadeprítomnosťou božou aj u izraelských žalmistov. Sväté miesto vzbudzuje úctivú bázeň až hrôzu, ale súčasne aj fascinuje. Znamená pre človeka vhodnú dispozíciu pre inšpiráciu. Príklady svätých miest: hrob, dom, jaskyňa, prameň, oáza, hora, skalisko, mohutný zelený strom, chrám ( L158;279)

---------------
miesto sväté>