FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mienenie (platon)

mienenie ( Platon)

- doxa - typ druhoradého poznania, i keď môže existovať aj správne mienenie, pravdivé poznanie, ktoré však nedokážeme zdôvodniť. Mienenie môže byť buď klamná viera v spoľahlivosť zmyslov a obrazotvornosti, alebo poznanie približné, nečistá zmes omylu a pravdy na spôsob praktického a empirického poznania. Mienenie je teda v protiklade k vede, t. j. k myšlienke rozumom pochopiteľnej, ktorú vyžaduje poznanie kritické (epistémé) i poznanie racionálne (noésis), alebo ku každému filozofickému prejavu (logu) vôbec ( L719;184-185).