FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Metylalkohol

metylalkohol

- bezfarebná neutrálna kvapalina s charakteristickým liehovým zápachom, vyrobená rozkladnou destiláciou dreva listnatých stromov alebo synteticky; drevný lieh; metanol.