FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Metóda vedecká

metóda vedecká

- metóda, ktorá - podľa klasickej schémy - začína vymedzením problému, stanovením jeho vzťahu k doterajšiemu empirickému a teoretickému poznaniu; ďalej stanovenie overiteľných hypotéz, uskutočnenie experimentu, analýza ziskaných údajov, potvrdenie alebo zvrhnutie hypotéz, začlenenie výsledku do systému daného vedeckého poznania, empirické overenie ( L571;107).