FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Metóda reduktívna

metóda reduktívna

- súbor pravidiel a postupov, s pomocou ktorých moľno z daných premís odvodzova» závery na intenzionálnom základe. Reduktívna metóda je popri deduktívnej metóde základnou aplikáciou logiky v metodológii vied, no nie je zatiaµ systematicky preskúmaná.