FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Metóda logistická

metóda logistická

- v súčasnej matematike a logike prijatá metóda budovania formalizovaných systémov ( formalizácia) alebo kalkulov (v logickej syntaxi sa používa termín 'syntaktický systém'). Budovanie takýchto systémov sa uskutočňuje čisto formálne, ako akési konfigurácie znakov a ich postupností, a od zmyslu príslušných výrazov sa abstrahuje.

Logistická metóda predpokladá:

1. zoznam prvotných (základných) symbolov systému;
2. určenie, ktoré postupnosti prvotnych symbolov tvoria správne
zostrojené formuly systému (skrátene SZF) (prvé dva typy pravidiel sú pravidlá tvorenia);
3. vyčlenenie axióm z množiny SZF;
4. určenie pravidiel odvodzovania (alebo transformačných pravidiel),
podľa ktorých z príslušných SZF ako z premís sa bezprostredne odvodí niektorá SZF ako záver.