FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Metóda kultúrno-historická

metóda kultúrno-historická

- syntetizovanie rôznych stránok spoločenského života pomocou pojmu kultúry ako vedomia, ktoré vzniká živelne a bezprostredne preniká do materiálnych vzťahov,, prejavuje sa v spôsobe života ľudu, v podmienkach života, kolektívnosti. Kultúrno-historickú metódu predložil K. Lamprecht.