FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Metóda kenotická

metóda kenotická

- metóda filozofie zakladajuca sa na akte sebavzdatia ( kenosis) aktuálne formovaného myslenia s cieľom prijatia obsahov, ktoré ho presahujú a ku ktorým sa toto myslenie nie je schopné samo od seba dopracovať. Pritom nejde len o obsahy ziskavané od druhých v dialógu, ale aj o obsahy presahujúce všetkých dialogizandov a pochádzajúce z transcendentného živého tajomstva. Kenosis sa tu považuje za podmienku pre dosiahnutie zásadnej otvorenosti myslenia ( L176;128).