FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Metóda hypoteticko-deduktívna

metóda hypoteticko-deduktívna

- postup, pri ktorom sa určité tvrdenia prijmú za hypotézy a tieto hypotézy sa overujú tak, že sa z nich a z ostatných už známych poznatkov vyvodzujú závery, ktoré sa konfrontujú s faktami ( L53;190).