FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Metóda historicko-porovnávacia

metóda historick-porovnávacia

- metóda skúmania a výkladu, pri ktorej sa na základe zisťovania formálnej zhody javov usudzuje na ich genetickú príbuznosť, t. j. na ich spoločný pôvod.