FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Metóda genetická

metóda genetická

- spôsob skúmania založený na analýze vývoja; spočíva v zisťovaní východiskových podmienok vývoja, jeho hlavných etáp a jeho základnej tendencie či línie. Cieľom postupu genetickou metódou je stanovenie súvislosti skúmaných javov v čase, skúmanie prechodov od nižších foriem k vyšším.

V súčasnej vede sa genetická metóda kombinuje obyčajne so štruktúrno-funkčnou analýzou, systémovou analýzou, historicko-porovnávacou metódou a i.