FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Metóda analýzy

metóda analýzy

- metóda filozofie spočívajúca v postupe od zloženého k jeho stavebným prvkom; postup od konkrétnych jestvujúcien k ich vnútorným konštituentom (princípom bytia, kategóriám a pod.) a k vonkajším príčinám ( L176;125).