FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Methexis (platon)

methexis ( Platon)

- účasť, podielníctvo idey (9) na veci (9); pri každej jednotlivine je toľko ideí, koľko má táto jednotlivina predikátov ( L69;47).