FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Metamatematika

metamatematika

- metateória matematiky; študuje vlastnosti formálnych systémov a kalkulov, ako bezrozpornosť, úplnosť a i.

Termín "metamatematika" zaviedol Hilbert v súvislosti so svojou koncepciou základov matematiky.