FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Metalografia

matalografia

- odbor zaoberajúci sa štruktúrou tuhých kovov a ich vlastnosťami. Praktická metalografia študuje makroštruktúry výbrusov, mikroštruktury a subštruktúry ( L715;441).