FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Metafyzický

metafyzický (gr.)

- týkajúci sa metafyziky; vz»ahujúci sa na metafyziku; nadzmyslový ( L163;564).