FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Meštianstvo

meštianstvo

- 1. obyvatelia mesta, mešťania 2. domovské právo v meste ( L208;136). Meštianstvo vzniklo ako opozičný živel feudalizmu, predstavovaného hlavne cirkvou a pápežstvom, a stalo sa tvorcom a osvojovateľom nových svetonázorových a kulturnych prvkov: renesancie ( L555;11).

Meštianstvo je nositeľom liberalizmu.