FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Merizmus

merizmus (z gr. meros - časť)

- myšlienkový smer, ktorý vo vzťahu celku a časti pripisuje prioritu časti; opak holizmu.