FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Menovateľ heslový

menovateľ heslový

- prvá časť predmetového hesla, vystihujúca tematiku spracovanej literatúry, priestorové, casové, príp. iné obmedzenie tejto tematiky alebo hľadisko spracovania. Môže byť jednočlenný alebo niekoľkočlenný ( L290;84-85).