FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Meno podstatné vlastné

meno podstatné vlastné

- proprium - podstatné meno pomenúvajúce jednotlivinu v rámci toho istého druhu: Kriváň, Jozef. Vlastné podstatné mená sú predmetom onomastiky.