FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Memorandum národa slovenského

Memorandum národa slovenského

- programový dokument slovenských štátoprávnych, politických a kulturnych požiadaviek prijatý na Slovenskom národnom zhromaždení 6. - 7. 6. 1961 v Martine. Požadoval ústavne uznať svojbytnosť slovenského národa a rovnoprávnosť slovenského jazyka v Uhorsku, vyčlenenie Slovenského národného územia (Hornouhorské slovenské Okolie). Hlavný osnovateľ Š. M. Daxner.