FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Melodizácia

melodizácia (gr.)

- vytvorenie melódie z daného rytmu.