FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Megalit

megalit

- praveká pamiatka z veľkých neopracovaných alebo čiastočne upravených kameňov zväčša kultového alebo pohrebného charaktreru, pozri napr. Stonehenge ( L715;436).