FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Medzinárodný súdny dvor

Medzinárodný súdny dvor

- International Court of Justice, ICJ - hlavný súdny orgán OSN utvorený 1945 so sidlom v Haagu. Nadviazal na činnosť Stáleho rozhodovacieho súdu z 1899. Na základe medzinárodného práva rieši spory medzi štátmi, ktoré mu ich predložili, podáva posudky o právnych otázkach spojených s ich činnosťou na požiadanie iných orgánov OSN a ďalších organizácií, ktoré na to dostali splnomocnenie Valného zhromaždenia OSN. Jeho verdikt je konečný ( L715;435).