FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Medzinárodný filozofický kongres, 1.

medzinárodný filozofický kongres, 1.

- konal sa v Paríži r. 1900. Jeho úlohou bolo dokumentovať movú orietáciu v oblasti filozofie - orientáciu kooperácie v medzinárodnom meradle. Bolo to prvé medzinárodné snemovanie filozofov, na ktorom sa dohodlo, že medzinárodné filozofické kongresy sa budú zvolávať pravidelne každé štyri roky, že kongres zakaždým pripravia a zorganizujú a určia jeho tematické zameranie filozofi tej krajiny, ktorá dala súhlas k jeho organizovaniu na svojej pôde ( L643;63 L644; 196).