FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Medicína humánna - odbory a odvetvia

medicína humánna - odbory a odvetvia

adenológia
akológia
anatómia
andrológia
anesteziológia
angiológia
antropológia
antropometria
audiológia
autoekológia

baktriológia
balenológia
biodynamika
biofyzika
biochémia
biológia
biometrika
bionómia

cytofyziológia
cytogenetika
cytochémia
cytológia
cytomorfológia

defektológia
dermatológia
dermatovenerológia
diagnostika

ftizeológia

gynekológia

hygiena

chirurgia

medicína interná

neurológia

oftalmológia

pediatria
psychiatria

stomatológia

terapeutika

venerológia