FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mechanizmus inferenčný

mechanizmus inferenčný = odvodzovací mechanizmus = riešiaci mechanizmus = IM

- jedna zo základných zložiek expertného systému; inferenčný mechanizmus je systém, ktorý uskutočňuje riešenie úlohy spočívajúce v hľadaní alebo navrhovaní odpovedí na danú otázku.