FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Matka - entity jej relevantného kontextu

matka - entity jej relevantného kontextu

die»a

matriarchát

otec

pôrod

rodičia
rodina