FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Materializmus vedecký

materializmus vedecký

- smer súčasnej filozofie najmä v USA; záujem sa sústreďuje najmä na psychofyzický problém.

------------------------
materializmus vedecký>