FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Materializmus prirodovedný

materializmus prirodovedný

- materializmus zastávaný (často neuvedomene) prírodovedcami 19. stor. a 20. stor. a spočívajúci v materialistickom odôvodňovaní filozofických základov a všeobecných metód v oblasti prírodovedného výskumu a v materialistickej interpretácii vysledkov prírodných vied ( L74;592).